Coaching tájékoztató

Mi a coaching? A coaching meghatározott szempontrendszer és módszertan szerint vezetett, egyénre szabott, strukturált fejlesztő beszélgetések- és cselekvések sorozata, melynek célja a személyes erősségek, készségek fejlesztése, a problémás helyzetek megoldásában való elakadások megszüntetése, a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás, valamint a stressz- és problémakezelésben való gyors, eredményes előrelépés segítése.

A coaching olyan – fejlesztő – megközelítés (szempontrendszer) és módszerek együttese, amely révén a kliens meglévő tudására, belső erősségeire támaszkodva, mindezeket jobban kihasználva képessé válik elakadásainak leküzdésére, energiáinak, kreativitásának mozgósítására, hogy megvalósíthassa legfontosabb céljait. Mint módszer, a coaching a múlt problémái helyett a jelen, és a jövő konkrét megoldásaira koncentrál. A coaching során az ügyfél határozza meg, hogy mely probléma megoldásához és/vagy mely terület fejlesztéséhez kíván segítséget kapni a coach-tól.

A coach nem ad tanácsot, így a coaching nem tanácsadás és nem mentoring. Az Ügyfél (Coachee) ismeri legpontosabban saját élethelyzeteit, az előtte álló feladatokat illetően a legjobb megoldással, megoldásokkal Ő rendelkezik.
A coach fejlesztő támogatást biztosít. Kérdéseivel, alkalmazott technikáival, eszközeivel segíti hozzá az Ügyfelet a kitűzött cél eléréséhez.

Mire (milyen problémák megoldására) jó a coaching? A coaching különböző fajtái leginkább akkor segítenek, ha a – mentálisan egészséges – kliens konkrét probléma megoldásában vagy meghatározott kompetencia fejlesztésében kíván tényleges eredményt elérni. Így a coach képes segíteni, ha az ügyfél

 • egy nehéz élethelyzetben, vagy feladat-végrehajtásban elakadt,
  változtatni akar az egyes helyzetekre adott reakcióin (gondolatain és/vagy magatartásán),
 • konfliktusát akarja rendezni,
 • problémamegoldását javítaná,
 • sikeresebb, hatékonyabb akar lenni,
 • egyensúlyt, összhangot teremtene életszerepei között,
 • stresszel való megküzdését javítaná,
 • kreativitását fejlesztené,
 • sikeresebben alkalmazkodna a változásokhoz.

LIFE COACHING

Bárkinek, aki

 • családi-, szülői-, vagy párkapcsolati problémáit kívánja megoldani,
 • életszerepeit, céljait, elvárásait kívánja jobban megfogalmazni vagy újrafogalmazni,
 • életszervezési, életvezetési gondjait oldaná meg,
 • önismeretét fejlesztené,
 • testi-lelki-szellemi jóllétét növelné.

A life coaching a problémamegoldásban való eredményes segítség mellett fejleszti az önismeretet, az asszertivitást, és javítja az önértékelést.

Mit csinál (hogyan segít) a coach? A coach a beszélgetések alkalmával segít a probléma azonosításában, fejleszti az ügyfél önismeretét, megerősíti készségeit, segít, hogy a kliens megfogalmazza és megvalósítsa céljait. A coaching során a kliens a coach segítségével megtalált megoldásokat azok megvalósítása során tesztelheti is, és eközben kiválaszthatja a számára legjobban működő változatot. A coaching végére a gyors- és hatékony problémamegoldás módszere is elsajátítható. A coach rendelkezik pszichológiai ismeretekkel, de nem feltétlenül pszichológus vagy pszichiáter. Lelkileg egészséges ügyfelekkel dolgozik, vagyis a coaching nem terápia.

A coaching előnyei: A coaching rendkívül eredményes, költséghatékony személyes fejlesztő módszer, amelynek célkitűzése, folyamata, időbeli- és pénzbeli ráfordításigénye egyaránt áttekinthető, kontrollálható. A coaching az abban résztvevő személy (és/vagy szervezet) számára a nem megfelelő problémamegoldásból, döntésekből eredő konkrét problémák, konfliktusok megszüntetésének gyors elősegítésére alkalmas, “itt és most”. Az “elég jó” megoldás kidolgozását és megvalósítását a coaching folyamata katalizálja. A megoldást a gondolkodás-, és cselekvésbeli változások hozzák.

A coaching folyamata:

A coaching konzultációk során ügyfelünknek mindenekelőtt abban segítünk, hogy pontosan megfogalmazza céljait, és az ezek elérését akadályozó főbb nehézségeket. Ez után támogatást nyújtunk számára, hogy rájöjjön, mit és hogyan kell másképpen tennie, hogy áttörést érjen el céljai megvalósításában. Végül visszajelzéseinkkel biztosítjuk, hogy a közös munka során kijelölt úton maradjon, az eltervezett cselekvéseket végrehajtsa és céljait elérje. Mindez könnyed, közvetlen, nyílt és őszinte légkörben zajlik.

A konkrét folyamat Ügyfeleink igényeitől függően változik, ám a következő lépéseket minden esetben tartalmazza:

Coaching tematika:

A pontos tematika az Ügyfeleink igényeitől függően változó, ám a következő lépéseket minden esetben tartalmazza:

a., Első személyes ismerkedő, helyzetelemző, problémafeltáró ülés:
Az Ügyfél helyzetének, erősségeinek és fejlesztendő területeinek megismerése, az adott coaching folyamat során elérendő központi cél kijelölése és akcióterv közös kidolgozása. Ezen az ülésen határozzuk meg a cél eléréséhez szükséges első gyakorlati feladatot is, melyet az Ügyfél a következő coaching-ig megvalósít.

b., A második találkozó során megbeszéljük, kielemezzük a gyakorlati feladat tapasztalatait, sikereit, esetleges nehézségeit. Az elért eredményeket megerősítjük, a problémás területekre közösen megoldási alternatívákat dolgozunk ki és járunk körül.
Fontos itt megemlíteni, hogy mint minden coaching-on, itt is az Ügyfél megoldása lesz a jó megoldás, mi ehhez segítjük hozzá az alkalmazott coaching technikákkal, tehát nem tanácsot adunk. A második találkozó végére, a cél összetettségétől függően újabb feladatot beszélünk meg az Ügyfelünkkel.

c., Az előző lépésben leírt módon kielemezzük a feladat megvalósításának tapasztalatait, és közösen haladunk tovább a megoldás felé. Számos esetben a harmadik, negyedik coaching találkozó végére megoldás születik a kijelölt központi cél elérésére, melyet az Ügyfelünk ki is próbál a gyakorlatban.

c/1 Amennyiben a cél komplex, újabb részfeladat és elemző konzultáció következik. A folyamat maximum 10 alkalmas, legtöbb esetben 4-5 találkozó elegendő.

c/2 Ha a központi célunknak megfelelő megoldást megtaláltuk, ezt átültetjük a gyakorlatba. Ennek az Ügyfelünk által történő megvalósítási idejétől függően kerül megtartásra a folyamatot lezáró coaching, ahol közösen értékeljük az elért eredményeket, sikereket.

Az ülések pontos helyszínét, időtartamát és díjazását egyedi megállapodás alapján határozzuk meg.